Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ отвори втори прием на проектни предложения по мярка 1.6

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ отвори втори приемна проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.036

Документи:

Обява /03.08.2018г./ – Изтегли