Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публично обсъждане на бюджет за сайта

Уважаеми съграждани,

През месец ноември  предстои приемането на бюджета на Община Белово за 2015 година. По традиция това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви,  на 28 ноември 2014г да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2015 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайта на Община Белово в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и дирекция „Обща администрация „.

Може да изпращате мнения и предложения на електрона поща: kmet@belovo.eu

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обществено обсъждане на проекта за бюджет 2015 година на Белово – 28 Ноември 2014г. в голямата  залата на ОбС от 14,00 часа.

Обществено допитване изтегли