Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 00112-2015-0003

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово" по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003

Документи:

Обявление 661504 – Изтегли

Решение 661502 – Изтегли

Линк към Агенцията по обществени поръчки (АОП)