Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявления ID: 00112-2016-00045

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045, публикувана с Обявление в АОП с номер 728786 и Решение с номер 728783

Обособена позиция №1:

Многофамилна жилищна сграда гр. Белово, бул. „Освобождение" № 87, бл. 1

Обособена позиция № 2

Многофамилна жилищна сграда гр. Белово, бул. „Освобождение" № 87, бл. 2

Обособена позиция № 3

Многофамилна жилищна сграда гр. Белово, бул. „Освобождение" № 87, бл. 3

Документи:

Обявление /13.04.2016 г. / – Изтегли

Решение /13.04.2016 г. / – Изтегли