Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявления ID: 00112-2016-00046

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щурче", гр. Белово, ЦДГ- с.Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово, и  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в с. Дъбравите" ID: 00112-2016-00046

Доументи:

Обявление / 13.04.2016 г. / – Изтегли

Решение / 13.04.2016 г. / – Изтегли