Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление по Проект „Център за социална интеграция и рехабилитация“– община Белово по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

 Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Логопед – 1бр., Психолог – 1бр., Рехабилитатор – 1бр, Трудотерапевт – 1бр.

Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово в срок от
30.06.2017 г. до 06.07.2017 г. включително – 17.00 часа.

Място на изпълнение на длъжността – Община Белово, сградата на община Белово "Център за социална интеграция и рехабилитация"

Документи:

Обявление – Логопед / 30.06.2017 г. / – Изтегли

Обявление – Психолог / 30.06.2017 г. / – Изтегли

Обявление – Рехабилитатор / 30.06.2017 г. / – Изтегли

Обявление – Трудотерапевт / 30.06.2017 г. / – Изтегли