Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Аварийно укрепване на ляв устой на мост за "Дунева махала" в с. Момина клисура, община Белово"

Решение за откриване на процедурата РОП-142 / 17.05.2019г. / – Изтегли

Покана за участие РОП-143 / 17.05.2019г. / – Изтегли

Покана РОП-157 / 27.05.2019г. / – Изтегли

Линк към АОП / 17.05.2019г. / – Изтегли