Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 00112-2018-0012

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на Община Белово, извършване на  специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на територията на Община Белово и извършване на специализиран превоз за дневен център за деца с увреждания по утвърдени направления" ID: 00112-2018-0012.

Документи:

Обявление № 877177 / 07.11.2018г. / – Изтегли

Решение № 877171 / 07.11.2018г. / – Изтегли

Линк към АОП

 

https://www.livechatalternative.com/