Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление – ОС „Земеделие“ – Септември съобщава а заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72., ал.3 от ППЗСПЗЗ

ОБЯВЛЕНИЕ – ОС "Земеделие" – Септември съобщава а заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72., ал.3 от ППЗСПЗЗ, участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на: Община Септември, Обшина Белово, Община Лесичово.

За които да подадени декларации и заявления за участие в споразумения за ползване за стопанската 2016.2017г.

Регистрите и картите са на разположение в офис Септември, Офис Белово и офис Лесичово на общинската служба по земедели.

Документи:

Обявление / 04.08.2016 г. / – Изтегли