Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 00112-2018-0011

"Избор на изпълнител на инженеринг за изпълнение на проект "Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово" ID: 00112-2018-0011

Документи:

Обявление № 876474 / 02.11.2018 г. / – Изтегли

Решение № 876473 / 02.11.2018 г. / – Изтегли

Линк към АОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – 879794 / 22.11.2018г. / – Изтегли

Покана за удължаване на срока на валидност на офертите – РОП-23 / 18.01.2019г. / – Изтегли

Съобщение РОП-82 / 19.03.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/