Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 00112-2020-0003

"Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура" – Избор на изпълнител на СМР за подобекти: 1: Ул. "О.т. 195-198-200-203-207"; 2: Ул. "О.т. 203-215"; 3: Ул. "О.т. 197-170-120”; 4: Ул. "О.т. 195-167-166"; 5: Ул. "О.т. 168-170"; 6: Ул. "О.т. 193-162-166-119"; 7: Ул. "О.т. 186-188-157-118"; 8: Ул. "О.т. 141-153-155-156”; 9: Ул. "О.т. 157-162"; 10: "площад и тротоар пред кметство".

Документи:

Обявление – 980197 / 02.06.2020г. / – Изтегли

Решение – 980193 / 02.06.2020г. / – Изтегли

Линк към АОП

Съобщение за отваряне на ценови оферти РОП-181 / 13.08.2020г. / – Изтегли