Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

Избор на консултант за "Изпълняване на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0004

Документи:

Обявление № 844536 / 27.04.2018 г. / – Изтегли

Решение № 844353 / 27.04.2018 г. / – Изтегли

Линк към АОП

Съобщение за отваряне на ценови оферти РОП-302 / 08.10.2018г. / – Изтегли

Обявление за възложена поръчка 886433 / 06.01.2019г. / – Изтегли