Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

Избор на изпълнител за "Проектиране, авторски надзор, строителство,доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и /или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0005

Документи:

Обявление № 845451 / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Решение № 845450 / 04.05.2018 г. / – Изтегли

Съобщение РОП-87 / 31.05.2018 г. / – Изтегли

Решение за изменение или допълнителна информация РОП-86 / 31.05.2018 г./ – Изтегли

Съобщение за отваряне на ценови предложения / 30.07.2018г. / – Изтегли