Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Строителен надзор; инвеститорски контрол.

Документи:

Обява / 12.07.2016 г. / – Изтегли

Информация АОП / 12.07.2016 г. / – Изтегли

Покана за удължаване срока на валидност на оферти – Изх. № РОП-365 / 30.09.2016 г. / – Изтегли

Покана за удължаване срока на валидност на оферти – Изх. № РОП-391 / 31.10.2016 г. / – Изтегли