Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 9078865

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и домофонна система за целите на проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура – ДГ "Щурче"" ID: 9078865

Документи:

Обява / 25.07.2018г. / – Изтегли

Обявление 9078865 / 25.07.2018г. / – Изтегли

Методика за определяне на комплексна оценка / 07.08.2018г. / – Изтегли

Съобщение за промяна в Обява № 9078865 / 07.08.2018г. / – Изтегли

Съобщение за отваряне на ценови предложения РОП-386 / 07.12.2018г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/