Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Доставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2015 г. ID: 9038146

 Дoставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2015 г. ID: 9038146

Обявление

21.01.2015 г.

Доставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2015 г.- ID:9038146

Документи за участие

19.01.2015 г.

Доставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2015 г. -ID: 9038146

Разяснения по документацията

 30.01.2015 г.

Дoставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2015 г. ID: 9038146

Протоколи на комисия

 05.02.2015 г.

Дoставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2015 г. ID: 9038146

 

Договори и споразумения

10.02.2015

Дoставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2015 г. ID: 9038146

 

Плащания по договор

18.05.2015

Дoставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2015 г. ID: 9038146

https://www.livechatalternative.com/