Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово“ по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово" по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003

Обявления

16.04.2015 г.

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово" по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003

Документи за участие

16.04.2015 г.

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово" по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003

Разяснения по документацията

29.01.2016 г.

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово" по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003

Протоколи и документи на комисиите

02.07.2015 г.

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово" по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003