Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на финансова институция за предоставяне на Община Белово на банков кредит в размер на 2 500 000,00 /два милиона и петстотин хиляди/ лева ID: 00112-2016-0001

Избор на финансова институция за предоставяне на Община Белово на банков кредит в размер на 2 500 000,00 /два милиона и петстотин хиляди/ лева ID: 00112-2016-0001

Обявления

08.03.2015 г.

Избор на финансова институция за предоставяне на Община Белово на банков кредит в размер на 2 500 000,00 /два милиона и петстотин хиляди/ лева ID: 00112-2016-0001

Документи за участие

08.03.2015 г.

Избор на финансова институция за предоставяне на Община Белово на банков кредит в размер на 2 500 000,00 /два милиона и петстотин хиляди/ лева ID: 00112-2016-0001

Разяснения по документацията

12.03.2015 г.

Избор на финансова институция за предоставяне на Община Белово на банков кредит в размер на 2 500 000,00 /два милиона и петстотин хиляди/ лева ID: 00112-2016-0001

Протоколи и документи на комисиите

Плащания по договор