Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово“, по обособени позиции ID: 00112-2016-00045

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045, публикувана с Обявление в АОП с номер 728786 и Решение с номер 728783

Обособена позиция №1:

Многофамилна жилищна сграда гр. Белово, бул. „Освобождение" № 87, бл. 1

Обособена позиция № 2

Многофамилна жилищна сграда гр. Белово, бул. „Освобождение" № 87, бл. 2

Обособена позиция № 3

Многофамилна жилищна сграда гр. Белово, бул. „Освобождение" № 87, бл. 3

Обявления

13.04.2016 г.

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045

Документи за участие

13.04.2016 г.

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045

Разяснения по документацията

09.05.2016 г.

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045

 

Протоколи и документи на комисиите

22.06.2016 г.

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045

 

Договори и анекси

07.10.2016 г.

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045

 

https://www.livechatalternative.com/