Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група за средно напрежение“ за нуждите на „ВиК – Белово“ ЕООД

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група за средно напрежение“ за нуждите на „ВиК – Белово“ ЕООД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на чл.103, ал.1`от ЗОП

Предмет на обществената поръчка:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

И КООРДИНИРАНЕ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ”

за нуждите на „ВиК – Белово” ЕООД гр. Белово.

Документи:

Решение – Изтегли

Обявление – Изтегли

Документация – Изтегли

Протокол – Изтегли

Решение – промяна – Изтегли