Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Правни услуги за изготвяне на тръжни документи по ЗОП с предмет; „Инженеринг/проектиране и СМР/реконструкция на депа за отпадъци/“

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх.№ 404/27.08.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение и финансиране на проекти за реконструкция на депа за отпадъци по ОПОС и необходимостта от провеждане на процедура за инженеринг по реда на ЗОП Община Белово в качеството на Възложител желае да получи оферти за озпълнение на Правна услуга по изготвяне на "тръжна документация" с цел провеждане на процедура / публично състезание по реда на ЗОП / и осигуряване на външни експерти / с юридическо образование / за участие в комисията за избор на изпълнител определена по реда на ЗОП.

Срок за получаване на оферта: до 13.09.2019 до 12.00 часа.

Прогнозна стойност: до 25 000 лева без ДДС

Документи:

Покана / 27.08.2019г. / – Изтегли

Оферти / 13.09.2019г. / – Изтегли