Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Поддръжка на общинската пътна мрежа и текущ ремонт на общинската пътна мрежа“

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП "Пазарни консултации"

Изх. № РОП – 206 / 15.08.2018г.
Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП

Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните две обособени позиции:

1/ Поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията на община Белово, по споразумение с АПИ-ОПУ Пазарджик при определени цени, указани в писмо 08-00-174/24.07.2018год;

2/ Поддръжка на общинската пътна мрежа /хоризонтална маркировка/ и текущ ремонт /изкърпване/ на общинската пътна мрежа.

Кандидатите трябва да предложат оферта:
1. Име и адрес на оферента, лиценз и опит в изпълнение на подобен род дейности;
2. Цена и условия за плащане, съобразени с плащанията от ОПУ по соразумителен протокол и текущи плащания от бюджета на община Белово, предвдени за поддръжка на общинската пътна мрежа; Цената да бъде оферирана на км.,а за изпълнение да се оферира цена на кв.м.
3. Валидност на офертата;

2. Други изисквания:
2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17:00 на 24.08.2018г. Офертите се изпращат на мейл: kmet@belovo.eu, По куриер и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Кмет на община Белово
Инж. К.Варев

Документи:

Покана / 15.08.2018г. / – Изтегли