Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за обществено обсъждане

ИЗХ. НОМЕР ФД – 721/15.05.2018г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Кмета на Община Белово кани местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Белово, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ от Община Белово чрез сключване на договор за кредит с Фонд "ЕЕВИ".

Предназначение на кредита: инвестиции в публичната инфраструктура на община Белово чрез въвеждане на мерки за ЕЕ, съгласно изготвени Доклади за енергийно обследване изготвени през 2016год и приетата Програма за Енергийна ефективност на община Белово за Народни читалища в село Аканджиево,кв. Малко Белово, село Дъбравите, село Момина клисура, село Сестримо, село Габровица

Размер на дълга: до 900 000 лв.

Начин на финансиране на дълга: от собствени приходи и общата изравнителна субсидия по реда на Закона за публичните финанси.

Обезпечаване на дълга: залог на бъдещи вземания на Община Белово

Мястото и датата на провеждане на обсъждането: 25.05.2018 г. (петък) от 17.00 часа, в залата на общински съвет Белово на 4 – ти етаж в сградата на общински администрация.

Кмет на община Белово
Инж. Костадин Варев

Документи:

Покана за обществено обсъждане / 15.05.2018г. / – Изтегли

Резюмета и ДОЕЕ / 15.05.2018г. / – Изтегли