Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана – Община Белово има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на заключително събитие за представяне на постигнатите резултати по проект „Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение“

ПОКАНА

ОБЩИНА БЕЛОВО

има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на заключително събитие за представяне на постигнатите резултати по проект:

"РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА БЕЛОВО",
които се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ"

Покана – Община Белово има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на заключително събитие за представяне на постигнатите резултати по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в Община Белово"Събитието ще се проведе
на 11.12.2018 г. от 11.00 часа
в сградата на ОБЩИНА БЕЛОВО.

На събитието ще имате възможност да се запознаете с постигнатите цели и резултати по време на изпълнението на проекта.
Очакваме Ви!

Документи:

Покана / 22.11.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/