Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана до ръководството на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то народно събрание

Покана до ръководството на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то народно събрание:
– Политическа партия „ГЕРБ“;
– Политическа партия „Коалиция за България“;
– Политическа партия „ДПС“;
– Политическа партия „Атака“;
– КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“
– КП „Реформаторски блок“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 2 и ал. 3 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава на секционните избирателни  комисии на територията на община Белово,  във връзка с произвеждане на Изборите за  народни представители в 43 – то Народно събрание на 5 октомври 2014 г.  
1.При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
2.Консултациите ще се проведат на 27.08.2013 г. от 14.00 часа в кабинета ми в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул.”Орфей”№ 4а.

Телефон за контакти и допълнителна информация: 0882407222 – ИВАН АДОВ

 

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи за сваляне:

Покана: Изтегли