Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за фестивал за местните културни обичаи, традиции, песни и танци

Сдружение „ДЕСИСЛАВА“– с. Сестримо бенефициент по проект „Фестивал на местните културни обичаи, традиции, песни и танци“ по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ към Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“, ПРСР 2007-2013, Ос – 4  ЛИДЕР със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с № 36/3/3230090 от 20.08.2013 г. Кани всички жители, гости и самодейци  на територията на община Белово да заповядат на фестивала, който ще се проведе на 15 август 2014 г. от 17.00 ч. в с. Сестримо, на площада пред НЧ „ИСКРА – 1881“.

Ненка Тодорова

Председател на Сдружение „ДЕСИСЛАВА“

 

Документ:

Покана за фестивал: Изтегли

Видео: