Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г. на Община Белово

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белова , кметът на Община Белово г-н Костадин Варев кани местната общност на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 година

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Белово за 2019 година. Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2019 г. в деловодството на Община Белово или на електронен адрес kmet@belovo.eu до 09.01.2019 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Обсъждането ще се проведе на 09 януари 2019 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет Белово, намираща се в залата за заседания на общинския съвет в сградата на общинска администрация.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Документи:

Обществено допитване за бюджет 2019 на община Белово / 03.01.2019 / – Изтегли