Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Белово за 2021г

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, насрочвам Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Белово за 2021г.,което ще се проведе на 11.01.2021г /пfkeoe.kru/, от 13,00часа в залата на ОбС в община Белово.

В обсъждането каня да участват жителите на град Белово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и всички заинтересовани лица.

Документи:

Покана / 21.12.2020г. / – Изтегли

Обществено допитване при подготовка на проектобюджета за 2021г. / 21.12.2020г. / – Изтегли

Бланка за обществено допитване за бюджет 2021 на Община Белово – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/