Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Процедура по договаряне без обявление на допълнително СМР на обект „Енерго-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белово. ID: 00112-2014-0011

Процедура по договаряне без обявление на допълнително СМР на обект „Енерго-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белово. ID: 00112-2014-0011

Обявление

07.11.2014 г.

Процедура по договаряне без обявление на допълнително СМР на обект „Енерго-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белово. ID: 00112-2014-0011

Плащания по договор

01.04.2015 г.

Процедура по договаряне без обявление на допълнително СМР на обект „Енерго-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белово. ID: 00112-2014-0011

https://www.livechatalternative.com/