Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Агенция по заетостта стартира нова процедура по приемане на заявки по Проект „Нова възможност за младежка заетост“

От 25.05. 2015 г. Агенция по заетостта стартира новапроцедура по приемане на заявки по Проект „Нова възможност за младежка заетост“

Документ:

Схема 2014BG05M90PO01- 1.2014-001 „Младежка заетост – Изтегли