Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Упражняване на авторски надзор по изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово – СОУ „Александър Иванов – Чапай

Упражняване на авторски надзор по изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово – СОУ „Александър Иванов – Чапай.

Документация:

Изтегли