Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Програма за енергийна ефективност на Община Белово 2020г. – 2025г.

Програма за енергийна ефективност на Община Белово 2020г. – 2025г.

Документи:

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ – Изтегли

Отчет за Енергийна ефективност на Община Белово за 2022г. към 15.12.2022 – Изтегли

Отчет за Енергийна ефективност на Община Белово за 2021г. към 15.12.2021г. – Изтегли

Програма за енергийна ефективност на Община Белово 2020г. – 2025г. – Изтегли

Отчет за Енергийна ефективност на Община Белово за 2019г. – Изтегли

Отчет за Енергийна ефективност на Община Белово за 2019г. към 01.03.2020г. – Изтегли

Отчет за Енергийна ефективност на Община Белово за 2020г. към 01.03.2021г. – Изтегли

Решение №103/29.05.2020г. / 08.06.2020г. / – Изтегли