Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112 – 2015 – 0010

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щурче", гр. Белово, ЦДГ- с.Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово, и  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в с. Дъбравите".

ID: 00112 – 2015 – 0010

ПРОТОКОЛ № 1 /15.02.2015/ – Изтегли

Съобщение за отваряне на ценови оферти /24.02.2015/ Изтегли

ПРОТОКОЛ № 2 /25.02.2015/ – Изтегли

ПРОТОКОЛ № 3 /02.03.2016/ – Изтегли

ПРОТОКОЛ № 4 /15.03.2016/ – Изтегли

Решение за прекратяване /15.03.2016/ – Изтегли