Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2016-0004

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап: I-етап – "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап : Главен клон I:начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 – о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 – край :същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249; Главен клон II: ул."Иван Вазов" о.т. 190 през о.т.192,о.т.128,о.т.124,о.т.111,о.т.89,о.т.87- край о.т.84,ул."Юндола"; Главен клон III: начало ул."Свети Спас" о.т. 119- о.т. 209, ул."Родопи" – о.т. 208,ул."Георги Бенковски" – о.т.208, ул."Алеко Константинов" м през о.т.207,о.т. 532,о.т.04-о.т.193, ул."Априлско възстание" – край о.т.192, ул."Иван Вазов"  ID: 00112-2016-0004

Документи:

Протокол 1 – Реконструкция водопровод / 22.07.2016 г. / – Изтегли

Уведомително писмо / 04.08.2016 г. / – Изтегли

Протокол 2 / 10.09.2016 г. / – Изтегли

Протокол 3 / 08.09.2017 г. / – Изтегли

Протокол 4 / 20.09.2017 г. / – Изтегли

Протокол 5 / 09.10.2017 г. / – Изтегли

Решение РОП-148 / 09.10.2017 г. / – Изтегли

Договор АРД -79 / 20.11.2017 г. / – Изтегли

Писмо до САД – РОП-54 / 15.05.2018 г. / – Изтегли