Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2017-0002

Възстановяване сградата на народно читалище "Св.Св. Кирил и Методий – 1910" след пожар, УПИ-V – Културен дом, кв. 29 по ПУП на с. Мененкьово Община Белово ID: 00112-2017-0002.

Документи:

Протокол 1 – РОП-96 / 16.08.2017г. / – Изтегли

Протокол 2 – РОП-106 / 25.08.2017г. / – Изтегли

Протокол 3 – РОП-112 / 30.08.2017г. / – Изтегли

Решение РОП-113 / 30.08.2017г. / – Изтегли

Доклад / 30.08.2017г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/