Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите

Избор на изпълнител за извършване на допълнително СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Документи:

Решение РОП-228 / 30.07.2019г. / – Изтегли

Доклад РОП-227 / 30.07.2019г. / – Изтегли

Протокол РОП-226 / 30.07.2019г. / – Изтегли

Решение РОП-235 / 02.08.2019г. / – Изтегли