Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2018-0010

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР по обособени позиции ID: 00112-2018-0010

Обособена позиция 1 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Дъбравите" и
Обособена позиция 2 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Мененкьово".

Документи:

Протокол 1 РОП-322 / 02.11.2018г. / – Изтегли

Протокол 2 РОП-368 / 29.11.2018г. / – Изтегли

Съобщение за отваряне на ценови предложения – РОП-370 / 03.12.2018г. / – Изтегли

Протокол 3 РОП-391 / 11.12.2018г. / – Изтегли

Доклад РОП-392 / 11.12.2018г. / – Изтегли

Решение РОП-393 / 11.12.2018г. / – Изтегли