Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2018-0008

Упражняване на строителен надзор на СМР по Проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура на – ДГ "Щурче" съгласно изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 сключен между община Белово и ДФ "Земеделие" по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ID: 00112-2018-0008

Документи:

Протокол 1 РОП-224 / 29.08.2018г. / – Изтегли

Протокол 1-1 РОП-244 / 04.09.2018г. / – Изтегли

Протокол 2 РОП-266 / 14.09.2018г. / – Изтегли

Протокол 3 РОП-275 / 20.09.2018г. / – Изтегли

Протокол 4 РОП-327 / 05.11.2018г. / – Изтегли

Протокол 5 РОП-344 / 16.11.2018г. / – Изтегли

Доклад РОП-353 / 22.11.2018 г. / – Изтегли

Решение РОП-354 / 22.11.2018 г. / – Изтегли