Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2018-0003

Избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ID: 00112-2018-0003

Документи:

Протокол 1 РОП-135 / 04.07.2018г. / – Изтегли

Протокол 2 РОП-202 / 14.08.2018г. / – Изтегли

Протокол 3 РОП-212 / 20.08.2018г. / – Изтегли

Съобщение за отваряне на ценовите предложения РОП-213 /21.08.2018г./ – Изтегли

Протокол 4 РОП-219 / 24.08.2018г. / – Изтегли

Протокол 5 РОП-220 / 24.08.2018г. / – Изтегли

Доклад РОП-221 / 24.08.2018г. / – Изтегли

Решение РОП-222 / 24.08.2018г. / – Изтегли