Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение” находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово , Община Белово , обл. Пазарджик“ ID : 9034761

Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово , Община Белово , обл. Пазарджик“.  ID: 9038146

Обявление

16.10.2014 г.

Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово , Община Белово , обл. Пазарджик“

Документи за участие

16.10.2014 г.

Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово , Община Белово , обл. Пазарджик“

 

Разяснения по документацията

 

 

Протоколи на комисия

 

 

Договори и споразумения

 

 

Плащания по договор

18.05.2015г.

Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово , Община Белово , обл. Пазарджик“