Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснения по документацията – ID: 00112-2015-0003

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово" по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003

Документи:

Съобщение до всички участници Изх. № РОП 44 / 29.01.2016г. – Изтегли

Отваряне на ценови оферти / 26.05.2016 г. / – Изтегли