Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснения по документацията

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Община Белово ID: 00112-2017-000

Документи:

Отговор на запитване / 02.08.2017 г. / – Изтегли

Удължаване срока на валидност на оферта / 25.01.2018 г. / – Изтегли