Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснения по документацията

"Рехабилитация на уличната мрежа в Община Белово"

Документи:

Отговор на запитване РОП-30 / 20.02.2020г. / – Изтегли

Образци / 20.02.2020г. / – Изтегли

Обобщена количествена сметка / 20.02.2020г. / – Изтегли

Отговор на запитване РОП-42 / 06.03.2020г. / – Изтегли

Образец на декларация / 06.03.2020г. / – Изтегли

Отговор на запитване РОП-44 / 06.03.2020г. / – Изтегли

Количествена сметка / 06.03.2020г. / – Изтегли

Подробна количествена сметка / 06.03.2020г. / – Изтегли

Проект – тротоарни настилки по ул. Юндола / 06.03.2020г. / – Изтегли

Ситуация – Юндола / 06.03.2020г. / – Изтегли

Типов профил / 06.03.2020г. / – Изтегли

Отговор на запитване РОП-46 / 06.03.2020г. / – Изтегли

Образец на декларация / 11.03.2020г. / – Изтегли

Отговор на запитване РОП-52 / 11.03.2020г. / – Изтегли