Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснения по документацията ID: 9078865

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и домофонна система за целите на проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура – ДГ "Щурче"" ID: 9078865

Моля потенциалните участници, да се считат че съобщението с разяснения с изх. номер РОП -186 е с дата 31.07.2018г.

Документи:

Отговор на запитване – РОП-186 / 31.07.2018г. / – Изтегли

Отговор на запитване – РОП-191 /03.08.2018г. / – Изтегли

Методика за оценка / 03.08.2018г. / – Изтегли

Методика за определяне на комплексна оценка / 07.08.2018г. / – Изтегли

Съобщение за промяна в Обява № 9078865 / 07.08.2018г. / – Изтегли

Съобщение относно срок на валидност на офертите – РОП-328 /05.11.2018г./ – Изтегли