Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснения по документацията ID: 9087279

ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово (за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение) в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик ID: 9087279

Документи:

Отговор на запитване РОП-102 / 12.04.2019г. / – Изтегли

Съобщение / Отговор на запитване РОП-106 / 17.04.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/