Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения с. Момина клисура

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата час от час до
1 1000358189 УО ПРТП 1 С. МОМИНА КЛИСУРА, УЛ. . 0, *298 3144911 14.04.2021 09:00 17:00
2 1000358189 ДОПЪЛН.АВАРИЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. МОМИНА КЛИСУРА, УЛ. . 0, *212 3165703 14.04.2021 09:00 17:00
2 1000358189 УО ПРТП 1 С. МОМИНА КЛИСУРА, УЛ. . 0, *298 3144911 15.04.2021 09:00 17:00
2 1000358189 ДОПЪЛН.АВАРИЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. МОМИНА КЛИСУРА, УЛ. . 0, *212 3165703 15.04.2021 09:00 17:00
2 1000358189 УО ПРТП 1 С. МОМИНА КЛИСУРА, УЛ. . 0, *298 3144911 16.04.2021 09:00 17:00
2 1000358189 ДОПЪЛН.АВАРИЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. МОМИНА КЛИСУРА, УЛ. . 0, *212 3165703 16.04.2021 09:00 17:00

 

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

С уважение,

Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37