Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2023г

Решение №ОтносноФайлове
РЕШЕНИЕ № 482/17.02.2023 г.Предложение от група общински съветници, с вх.№ 1121/13.02.2023г. относно Кандидатстване с проект „Модернизация на образователната среда на Детска градина в с. Сестримо- една група и Детската градина „Щурче“- Белово за изнесената група в е. Мененкьово по процедура BG_RRP-1.007 “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Компонент 3 – Детски градини с до 2 групи, в т.ч. детски градини и яслена група от НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ.Изтегли
РЕШЕНИЕ № 481/30.01.2023 г.Решение за кандидатстване по процедура“Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ за директно предоставяне на средства за финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост от националния план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ инвестиция С4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“Изтегли