Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Информация за сключен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти на нуждите на ЦДГ „Щулче“, гр. Белово, ЦДГ – с. Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово“

Информация за сключен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти на нуждите на ЦДГ „Щулче“, гр. Белово, ЦДГ – с. Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово“.

Документи за сваляне:

АОП -630305 – Изтегли