Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Белово, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация“

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Белово, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация“

Документ:

АОП 629651 Изтегли