Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда" – гр. Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда"- гр. Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 01.08.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Програми за обучение и заетост:

– Национална програма "Помощ за пенсиониране" – 1703,99 лева

– Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
 – работодатели: читалища и организации от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 2420,64 лева;
 – работодатели: организации от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 3119,52 лева;

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 – безработни на "зелени" работни места (чл.55д от ЗНЗ) – свободни средства – 6184,00 лв.;

Обучение на възрастни:
 – обучение на възрастни – безработни лица по чл. 63, ал. 1 , т. 1 от ЗНЗ и/или обучение по Ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ – 1769,00 лева.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Септември, както и на тел. 03561/2056.

Документи:

Съобщение / 01.08.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/